Gebruiksvoorwaarden


OVERZICHT

Hieronder staan de voorwaarden van een overeenkomst tussen u en S-PRINT NV (Pxl Carpets). Door het openen of gebruiken van deze website, erkent u dat u dit gelezen hebt en dat u dit begrijpt en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden en dat u voldoet aan alle toepasselijke wetten en voorschriften, inclusief de export en de import wet- en regelgeving. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij dat u geen gebruik maakt van deze website.

S-PRINT NV kan, zonder voorafgaande kennisgeving, deze Gebruiksvoorwaarden en andere informatie op deze website herzien. S-PRINT NV kan ook op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de applicaties, machines, services of downloads die op deze site worden beschreven.

 

ALGEMEEN

Deze website bevat eigendomsvermeldingen en copyright informatie, waarvan de voorwaarden moeten nageleefd en gevolgd worden. Zie het tabblad "Informatie over het auteursrecht en handelsmerk" voor gerelateerde informatie.

S-PRINT NV verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte toestemming om de webpagina's op deze website te openen en te tonen als klant of potentiële klant van S-PRINT NV, indien u voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden en alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigen notities blijven geldig. U mag alleen een crawler programma gebruiken om deze website te doorzoeken zoals toegestaan ​​door het robots.txt-protocol van deze website, en S-PRINT NV kan eventuele crawler programma’s naar eigen goeddunken blokkeren. Het gebruik dat krachtens deze overeenkomst is toegestaan, is niet commercieel van aard (bijv. U mag de inhoud die u op deze of via deze website verkrijgt, niet verkopen). Alle andere gebruik van deze site is verboden.

 

DISCLAIMER

Deze website kan van tijd tot tijd technische onjuistheden of typografische fouten bevatten, en S-PRINT NV garandeert niet de juistheid van de geplaatste informatie. Gelieve te bevestigen dat u de meest actuele pagina's op deze website gebruikt en de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie bevestigt voordat u het gebruikt om beslissingen te nemen met betrekking tot diensten, producten of andere zaken die op deze website worden beschreven.

Als een term in deze Gebruiksvoorwaarden wordt gevonden door de bevoegde rechterlijke instantie om in ieder geval niet afdwingbaar te zijn, zal de geldigheid van de rest van deze Gebruiksvoorwaarden niet worden beïnvloed, mits deze onafdwingbaarheid de rechten van partijen niet in belangrijke mate beïnvloedt onder deze voorwaarden bruikbaar.

 

GLOBALE BESCHIKBAARHEID

De informatie op de website kan referenties of kruisverwijzingen bevatten naar producten en diensten van S-PRINT NV die niet in uw land aangeboden worden of verkrijgbaar zijn. Dergelijke verwijzingen betekenen niet dat S-PRINT NV van plan is om dergelijke producten of diensten in uw land aan te bieden of beschikbaar te stellen. Raadpleeg uw lokale S-PRINT NV-agent voor informatie over de producten en diensten die beschikbaar zijn voor u.

 

VERBINDEN NAAR DE WEBSITE VAN S-PRINT NV

S-PRINT NV stemt alleen in voor links naar deze website, waarbij de link en de pagina's die door de links zijn geactiveerd niet: (a) frames maken rond elke pagina op deze website of andere technieken gebruiken die de manier waarop de visuele presentatie of uitstraling van inhoud op deze site; (b) uw relatie met S-PRINT NV verkeerd voorstellen; (c) impliceren dat S-PRINT NV u, uw website of uw dienst- of productaanbod goedkeurt of onderschrijft; en (d) valse of misleidende indrukken over S-PRINT NV presenteren of anderszins schade aan de goodwill die verband houdt met de naam of handelsmerken van de S-PRINT NV. Als een verdere voorwaarde om te mogen linken naar deze site, gaat u ermee akkoord dat S-PRINT NV ten allen tijde, naar eigen goeddunken, de toestemming mag verbreken om te linken naar deze website. In dat geval gaat u akkoord om onmiddellijk alle links naar deze website te verwijderen en om het verwante gebruik van S-PRINT NV-handelsmerken op te heffen.

 

GEVAL VAN GARANTIE

Het gebruik van deze site is op uw eigen risico. Alle materialen, informatie, producten, software en diensten worden geleverd "ZOALS ZE IS", zonder waarborgen of garantie. Verantwoordelijk voor zover toegestaan door de wet alle uitdrukkelijke, impliciete, wettelijke en andere waarborgen, garanties of verklaringen, met inbegrip van, zonder beperking, de garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten. Zonder beperking, S-PRINT NV geeft geen garantie of waarborg dat deze website ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

U begrijpt en stemt ermee in dat u, als u het materiaal, informatie, producten, software of diensten op deze website downloadt of verkrijgt, dit doet op eigen initiatief en op eigen risico en dat u alleen verantwoordelijk bent voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien, waaronder verlies van gegevens of schade aan uw computer systeem. Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluitingen van garanties niet toe, zodat de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet van toepassing zijn op u.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In zekere mate toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal S-PRINT NV in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige partij voor eventuele directe, indirecte, incidentele, bijzondere, voorbeeldige of gevolgschade van welke aard dan ook die verband houdt met of voortvloeien uit deze website of gebruik van deze website of van een website of bron gekoppeld aan, verwijzen naar of via deze website, of voor het gebruik of downloaden van, of toegang tot, materialen, informatie, producten of diensten, inclusief, zonder beperking, eventuele verloren winst, bedrijfsonderbrekingen, verliezen of verlies van programma's of andere gegevens, zelfs wordt S-PRINT NV uitdrukkelijk geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze uitsluiting en afzien van aansprakelijkheid geldt voor alle oorzaken van de actie, hetzij op basis van contract, garantie, schending of andere juridische theorieën.